Prihlásiť sa

Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ pre predmety fyzika – biológia

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka druhého stupňa ZŠ pre predmety fyzika – biológia.

06.08.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ/ka v školskom klube detí.

06.08.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – 2 pracovné miesta asistent učiteľa pre žiakov so ZZ (úväzok 100%)

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: 2 pracovné miesta asistent učiteľa pre žiakov so ZZ (úväzok 100%)

13.07.2021

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ hry na klavír

Základná umelecká škola Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ hry na klavír.

13.07.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy, Slivník

Obec Slivník vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy, Slivník.

02.07.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

01.06.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do školskej kuchyne

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila do školskej kuchyne.

14.05.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov.

21.04.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov.

21.04.2021