Prihlásiť sa

Aktuality

Dokumenty a manuál pre MŠ, ZŠ a školské zariadenia na šk. rok 2020/2021

Dokumenty a manuál pre MŠ, ZŠ a školské zariadenia na šk. rok 2020/2021

01.09.2020

Informácia o voľných pracovných miestach - Základná škola Ivana Krasku

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach.

21.08.2020

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Materská škola Hviezdoslavova 422/3, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

21.08.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ/ka v školskom klube detí.

18.08.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ/ka v školskom klube detí.

18.08.2020

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do školskej kuchyne

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila do školskej kuchyne.

18.08.2020