Prihlásiť sa

Aktuality

Výzva na voľby členov do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov.

11.02.2020

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Komenského 1964/11, Trebišov.

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Komenského 1964/11, Trebišov.

11.02.2020

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: uučiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

04.02.2020

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ prvého stupňa základnej školy.

09.01.2020

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre primáme vzdelávanie

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre primáme vzdelávanie.

19.12.2019

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ druhého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ druhého stupňa základnej školy.

06.12.2019

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Materská škola, Hviezdoslavova 422/3 Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

02.12.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov.

11.11.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie a obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov.

07.10.2019

Informácia voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

20.09.2019