Prihlásiť sa

Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

12.02.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec.

18.12.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 51 prijme do pracovného pomeru upratovačku od 7.1.2019.

10.12.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ.

13.09.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

Základná škola I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – 1 x pedagogický asistent.

05.09.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský sociálny pedagóg

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26 – Elokované pracovisko Ul. 29. augusta, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský sociálny pedagóg.

07.08.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent/asistentka

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26 – Elokované pracovisko Ul. 29. augusta, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent/asistentka.

07.08.2018

Oznámenie o voľných pracovných miestach – 2 x asistent učiteľa

Základná škola Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach – 2 x asistent učiteľa.

02.08.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ hudobnej výchovy

Základná škola Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ hudobnej výchovy.

02.08.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský psychológ

Základná škola M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský psychológ.

30.07.2018