Prihlásiť sa

Aktuality školstvo

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ literárno-dramatického odboru

Základná umelecká škola Trebišov, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ literárno-dramatického odboru.

13.07.2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ.

28.06.2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre 1.stupeň ZŠ.

22.06.2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent - asistent učiteľa

Základná škola, M.R. Štefánika, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Pedagogický asistent - asistent učiteľa.

30.05.2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 2. stupňa - učiteľ informatiky

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ 2. stupňa ZŠ – učiteľ informatiky.

15.05.2023

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ 2. stupňa

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informácia o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa

02.05.2023

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2023/2024

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 1. mája do 14. mája 2023.

25.04.2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova 34, Trebišov.

17.03.2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov.

17.03.2023

Zápis do 1. ročníka ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Trebišov.

15.03.2023