Prihlásiť sa

Aktuality

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Materská škola, Hviezdoslavova 422/3 Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

02.12.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku, Trebišov.

11.11.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie a obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov.

07.10.2019

Informácia voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

20.09.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Materská škola, Hviezdoslavova 422/3,Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

21.08.2019

Informácia voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

06.08.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Školský špeciálny pedagóg (úväzok 75 %)

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – Školský špeciálny pedagóg (úväzok 75 %).

06.08.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa.

29.05.2019

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ geografie, učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ geografie, učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky.

29.05.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/-ka pre primáme vzdelávanie

Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/-ka pre primáme vzdelávanie.

14.05.2019