Prihlásiť sa

Aktuality školstvo

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informácia o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

21.02.2023

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ/ka v školskom klube detí.

04.11.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy, Úpor 9 v Zemplínskej Novej Vsi

Obec Zemplínska Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy, Úpor 9 v Zemplínskej Novej Vsi s predpokladaným termínom nástupu 01.12.2022.

03.11.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa pre žiakov so ZZ

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: asistent učiteľa pre žiakov so ZZ (úväzok 100%).

30.09.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent.

17.08.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli

Obec Hrčeľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli

10.08.2022

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informácia o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

07.07.2022