Prihlásiť sa

Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec v MŠ - školský sociálny pedagóg

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec v MŠ - školský sociálny pedagóg.

04.04.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov.

03.04.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov.

03.04.2019

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Komenského ul. 1962/8 v Trebišove

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 075 01 a Mesto Trebišov srdečne pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať od 1. apríla do 15. apríla 2019.

12.03.2019

Zápis žiakov do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2019.

11.03.2019

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 24.3.2019 o 14:00 hod. Zápis do 1. ročníka sa bude prebiehať od 1. apríla 2018 do 15. apríla 2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.

08.03.2019

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 51, Trebišov

Základná škola, M. R. Štefánika 51, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí.

28.02.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

12.02.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec.

18.12.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 51 prijme do pracovného pomeru upratovačku od 7.1.2019.

10.12.2018