Prihlásiť sa

Aktuality školstvo

Informácia o voľnom pracovnom mieste – školský psychológ

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský psychológ.

23.06.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – aprobácia chémia a fyzika

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – aprobácia chémia a fyzika.

27.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

26.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

17.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky.

11.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

MŠ Hviezdoslavova 422/3, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

31.03.2022

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov.

16.03.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

22.02.2022

Informácia voľnom pracovnom mieste – POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ v materskej škole

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: POMOCNÝ VYCHOVÁVATEĽ v materskej škole.

31.01.2022