Prihlásiť sa

Aktuality

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Komenského ul. 1962/8 v Trebišove

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 075 01 a Mesto Trebišov srdečne pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať od 1. apríla do 15. apríla 2019.

12.03.2019

Zápis žiakov do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2019.

11.03.2019

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 24.3.2019 o 14:00 hod. Zápis do 1. ročníka sa bude prebiehať od 1. apríla 2018 do 15. apríla 2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.

08.03.2019

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 51, Trebišov

Základná škola, M. R. Štefánika 51, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí.

28.02.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ slovenského jazyka - anglický jazyk

12.02.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – nepedagogický zamestnanec.

18.12.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 51 prijme do pracovného pomeru upratovačku od 7.1.2019.

10.12.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ.

13.09.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

Základná škola I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – 1 x pedagogický asistent.

05.09.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský sociálny pedagóg

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26 – Elokované pracovisko Ul. 29. augusta, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský sociálny pedagóg.

07.08.2018