Prihlásiť sa

Aktuality

Deň Zeme

Spoločný školský úrad v Trebišove, Mesto Trebišov a ZO SZOPK v Trebišove si Vás dovoľujú pozvať na oslavy Dňa Zeme, ktoré sa uskutočnia dňa 22.04.2014 o 13.30 h v mestskom parku na amfiteátri.

13.04.2015

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov.

08.04.2015

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov.

08.04.2015

Metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy

V priestoroch Centra voľného času v Trebišove zorganizoval Spoločný školský úrad v Trebišove v spolupráci s CVČ metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy.

16.03.2015

Výtvarná súťaž Poľovník a poľovníctvo očami detí

Mesto Trebišov pri príležitosti Zemplínskych poľovníckych dní od 10. 4. do 12. 4. 2015 organizuje výstavu výtvarných prác spojenú so súťažou na tému: Poľovník a poľovníctvo očami detí.

28.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy škôl patriacich pod SŠÚ TV na Metodický deň 12. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy na Metodický deň 10. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015

Slovenský pohár žiakov v nohejbale 2015

V sobotu 14.02.2015 sa v Zalužiciach hralo o Slovenský pohár žiakov v nohejbale.

19.02.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na Špeciálnej základnej škole internátnej

Zápis žiakov do 1. ročníka na Špeciálnej základnej škole internátnej sa uskutoční v dňoch od 15.1.2015 do 15.2.2015.

20.01.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Komenského 8

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Komenského 8 sa uskutoční v dňoch od 15.1.2015 do 13.2.2015. Deň otvorených dverí sa uskutoční 17.1.2015 o 14.00 h.

07.01.2015