Prihlásiť sa

Aktuality

Zápis žiakov do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2017.

21.03.2017

Deň otvorených dverí a zápis detí do 1. ročníka na Základnej škole, Komenského 1962/8

Základná škola, Komenského 1962/8 pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 1.4.2017 o 14.00 h v priestoroch školy.

21.03.2017

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa koná od 1. apríla do 15. apríla.

03.02.2017

Metodický deň pre pedagógov

Spoločný školský úrad v Trebišove pripravuje pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry Metodický deň.

17.01.2017

Riaditeľstvo ZŠ I. Krasku 342/1 v Trebišove zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach

Riaditeľstvo ZŠ I. Krasku 342/1 v Trebišove zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach.

23.12.2016

Metodický deň

Metodický deň absolvovali pedagógovia zo škôl z Trebišova, ale i z obcí patriacich do Spoločného školského úradu Trebišov.

28.11.2016

Metodický deň

Metodický deň sa uskutoční piatok 25.11.2016 v CVČ Trebišov v čase od 9.00 - 12.30 h.

15.11.2016

Pracovné miesto pre učiteľa ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ Pribinova 34 v Trebišove príjme učiteľa 1.stupňa a učiteľa 2. stupňa.

23.08.2016