Prihlásiť sa

Aktuality

Metodický deň učiteľov materských škôl

Spoločný školský úrad v Trebišove organizuje pre učiteľov a učiteľky materských škôl mesta Trebišov Metodický deň, ktorý sa uskutoční v stredu 20.4.2016.

11.04.2016

Zápis žiakov do 1. ročníka na Základnej škole Pribinova

Zápis žiakov do 1. ročníka na Základnej škole Pribinova.

11.03.2016

Zápis žiakov do 1. ročníka a Deň otvorených dverí na Základnej škole M. R. Štefánika

Zápis žiakov do 1. ročníka a Deň otvorených dverí na Základnej škole M. R. Štefánika.

09.03.2016

Zápis žiakov do 1. ročníka na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55 Trebišov sa uskutoční 3. a 4. apríla 2016.

07.03.2016

Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Komenského 1964/11.

29.02.2016

Metodický deň

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov etickej výchovy a náboženskej výchovy škôl patriacich pod SŠÚ TV na Metodický deň, ktorý sa uskutoční 17. marca 2016 v malej zasadačke MsÚ v Trebišove.

29.02.2016

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa koná od 1. apríla do 30. apríla.

27.01.2016

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku 342/1, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole, I. Krasku 342/1, Trebišov.

26.10.2015