Aktuality

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ M. R. Štefánika

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ M. R. Štefánika sa uskutoční v dňoch od 15. januára do 13. februára 2015.

18.12.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov materských škôl, učiteľov základnej umeleckej školy na Metodický deň 30. októbra 2014 od 8.00 h do 13.00 h v malej zasadačke MsÚ v Trebišove

17.10.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov primárneho vzdelávania ISCED 1 na Metodický deň - 13. júna 2014 od 7.30 h do 13.30 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove.

06.06.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 na Metodický deň - 30. apríla 2014 od 8.00 h do 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove.

16.04.2014