Kontakt

Mestský úrad
4. poschodie
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Gajdošová Danica, Mgr.

vedúca oddelenia

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 407

Telefón: +421 56 6713 326

Mobil: +421 917 515 066

E-mail: gajdosova@trebisov.sk

Kočiš Rastislav, Ing.

referent pre školstvo

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 408

Telefón: +421 56 6713 327

Mobil: +421 915 790 364

E-mail: kocisr@trebisov.sk

Jusko Michal, Mgr.

referent pre školstvo

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 406

Telefón: +421 56 6713 348

Mobil: +421 917 114 462

E-mail: jusko@trebisov.sk