Prihlásiť sa

Školy a školské zariadenia

Základná škola Komenského

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
IČO:
35541075
Dátum zriadenia:
7.11.1987
Riaditeľ:
Mgr. Radoslav Ujhelyi
Zástupkyňa:
Mgr. Adriana Kohanová
Zástupkyňa:
Mgr. Danka Štefanková
Školský obvod:
Komenského, Čeľovská, Jonáša Záborského, Stavebná, Janka Kráľa, Kalinčiakova, Slovenská, Svätoplukova, Konečná, Krajná, 17. novembra, Dopravná, Šafárikova, T. G. Masaryka, Ľ. Podjavorinskej, Letná, Puškinova, Sládkovičova, Kutnohorská, A. Dubčeka, Tržná, Zimná a žiaci z obcí Nový Ruskov, Plechotice, Zemplínska Nová Ves, Egreš, Čeľovce
Telefón:
+421 56 672 7387
Fax:
+421 56 672 7387
E-mail:
skola@zskomtv.edu.sk
Web:
www.zskomtv.sk

Základná škola Pribinova

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Pribinova 34, 075 01 Trebišov
IČO:
35541067
Dátum zriadenia:
5.10.1992
Riaditeľ:
PaedDr. František Ňaršanský
Zástupkyňa:
RNDr. Marcela Ferková
Zástupkyňa:
Mgr. Katarína Barancová
Školský obvod:
Varichovská od križovatky Kukučínova po Sadovskú, Sadovská, Ternavská, Hodvábna, Severná, Kvetná, Drehňovská, Kukučínova, Radová, Cukrovarská, Nový Majer, Olšina, Pribinova, Hurbanova, Poštová, Agátová, Orgovánová, Šrobárova, Bottova, Kpt. Nálepku, Tabaková, Štúrova, J. Husa, Československej armády, Kollárova, Jablonková, Nová Koronč, Ruskovská, Orechová, Tichá, Lúčna, Hviezdoslavova, Košická od Kukučínovej severne, Milhostov
Telefón:
+421 56 672 7270
Fax:
+421 56 672 7270
E-mail:
skola@zspribinovatv.edu.sk
Web:
www.zspribinovatv.edu.sk

Základná škola M. R. Štefánika

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov
IČO:
35541113
Dátum zriadenia:
1.12.1973
Riaditeľ:
RNDr. Iveta Kučerová
Zástupkyňa:
Mgr. Renáta Lapitková
Zástupkyňa:
PaedDr. Božena Vašková
Školský obvod:
Berehovská, Škultétyho, Rastislavova, Hollého, Palárikova, Moyzesova, Varichovská od parku po križovatku s Kukučínovou, Krátka, L. Svobodu, M. R. Štefánika, Cintorínska, 1. decembra, Poľná, Družstevná, Vrátna, Repná, Nižnianska, Mlynská, SNP, Nemocničná, B. Němcovej, L. Sáru, Dargovská, Slnečná, Stredná , Západná, Južná, Jánskeho, Gagarinova, Hviezdna, Švermova, Bitúnková, Hradišská, Budovateľská, Ondavská, Jarková, 29. augusta, Dobrovoľnícka, 8. marca, Kapušanská, Jesenského, Gorkého, Rybárska, Duklianskych hrdinov, Záhradná od Švermovej severne, Jarná, Paričovská, Májová, Petrovova, Lesná, Východná, Muškátová, Ružová, Roľníckeho povstania, Gaštanová, Športová, Parková, Lipová, Košická od Kukučínovej južne, žiaci z obcí Zemplínske Hradište, Stanča, Kožuchov, Veľaty
Telefón:
+421 56 672 4223
Fax:
+421 56 672 6655
E-mail:
riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Web:
www.zsmrstv.edupage.sk

Základná škola I. Krasku

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov
IČO:
35541091
Dátum zriadenia:
1.9.1990
Riaditeľ:
Mgr. Martin Gore
Zástupca:
Mgr. Martin Farbar
Zástupkyňa:
Mgr. Jarmila Kuzmová
Školský obvod:
Záhradná, Garaňka, Jesenná, Pažitná, I.Krasku, Medická
Telefón:
+421 948 401 119
Fax:
+421 56 668 6391
E-mail:
skola@zskraskutv.edu.sk
Web:
www.zskrasku.tv

Elokované pracovisko, Medická 2447, Trebišov
- dátum zriadenia 16.3.2017

Cirkevná základná škola s materskou školu sv. Juraja

Adresa:
Gorkého 55, 075 01 Trebišov
IČO:
35541083
Riaditeľ:
Mgr. Martin Uporský
Zástupkyňa:
Mgr. Ľudmila Bumberová
Telefón:
+421 056 381 2619
E-mail:
czstrebisov@gmail.com
Web:
www.czstrebisov.edupage.org

Materská škola Komenského

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov
IČO:
35544619
Dátum zriadenia:
4.8.1965
Riaditeľka:
Mgr. Andrea Demková
Zástupkyňa:
Mgr. Renáta Grajcárová
Telefón:
+421 56 672 4062
Fax:
+421 56 672 4062
E-mail:
mskomtv@mskomtv.sk
Web:
www.mskomenskehotv.sk

Materská škola Škultétyho

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov
IČO:
35544601
Dátum zriadenia:
31.8.1976
Riaditeľka:
Mgr. Slávka Iľková
Zástupkyňa:
Katarína Kušnírová
Zástupkyňa:
Oľga Davalová
Zástupkyňa:
Mária Beslerová
Telefón:
+421 56 672 4048
E-mail:
ms@3msv1.sk
Web:
www.3msv1.sk

Elokované pracovisko so školskou jedálňou Ul. Pri Polícii 2667
- dátum zriadenia 31.8.1976

Elokované pracovisko s výdajnou školskou jedálňou Ul. 29. augusta
- dátum zriadenia 31.8.1976

Materská škola Hviezdoslavova

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov
IČO:
35544627
Dátum zriadenia:
6.2.1979
Riaditeľka:
Mgr. Iveta Juričová
Zástupkyňa:
Mgr. Michaela Greculová
Telefón:
+421 56 672 3477
Fax:
+421 56 672 3477
E-mail:
ms@msmiertv.sk
Web:
www.msmiertv.sk

Elokované pracovisko so školskou jedálňou Ul. 1. decembra 863/1
- dátum zriadenia 27.5.2013

Základná umelecká škola

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
Mariánske námestie 252/5, Trebišov
IČO:
35544635
Dátum zriadenia:
26.9.1957
Riaditeľka:
PaedDr. Veronika Jakimová
Zástupkyňa:
Mgr. Ivana Bajužíková
Telefón:
+421 56 672 2152
Mobil - riaditeľ:
+421 918 645 217
Mobil - zástupca:
+421 918 645 216
Fax:
+421 56 672 2152
E-mail:
zustv@zustrebisov.sk
Web:
zustrebisov.sk

Centrum voľného času

Samostatná rozpočtová organizácia mesta.

Adresa:
T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov
IČO:
35544724
Dátum zriadenia:
1961
Riaditeľ:
Mgr. art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Telefón:
+421 56 672 2516
Fax:
+421 56 672 2516
E-mail:
cvctrebisov@zoznam.sk
Web:
cvctrebisov.webnode.sk