Prihlásiť sa

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov.

03.04.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov.

03.04.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, Pribinova 34, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, Pribinova 34, 075 01 Trebišov.

03.04.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

03.04.2019

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov.

15.03.2017

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov.

15.03.2017

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Centra voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov.

07.02.2017

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky Základnej školy, I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov.

23.03.2016

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky Základnej školy, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov.

23.03.2016

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov.

16.04.2014