Prihlásiť sa

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, Pribinova 34, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy, Pribinova 34, 075 01 Trebišov.

16.04.2014

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov.

16.04.2014

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov

16.04.2014