Prihlásiť sa

Súťaž triedenie odpadu

Hlasovanie bolo ukončené.

Triedenie odpadu je jednou z ciest, ako urobiť niečo pozitívne pre ochranu a záchranu nášho životného prostredia. Všetci z nás produkujeme odpad, avšak každý z nás sa môže správať ekologicky a začať s triedením odpadu. Vďaka separovanému zberu odpad nekončí na skládkach, ale je recyklovaný a znova použitý na výrobu nových produktov. Aj vďaka triedeniu odpadov môžeme prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.

Otestuj sa a zisti, ako si na tom so svojimi vedomosťami. Zapojením sa do súťaže môžeš získať atraktívne ceny.

Organizátor súťaže: Mesto Trebišov, Mestské kultúrne stredisko

Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži, sa súťaže môže zúčastniť len raz (s jedným odovzdaným on-line súťažným formulárom). Na druhý a ďalšie súťažné formuláre, odovzdané neskôr tým istým účastníkom súťaže, sa neprihliada a sú zo súťaže vylúčené.

Propozície súťaže triedenie odpadu (formát PDF)

Termíny súťaže:

  • 08.06.2022 - 20.06.2022 - odovzdávanie on-line formulárov
  • 21.06.2022 - vyhodnotenie súťaže
  • 24.06.2022 - vyhlásenie výsledkov súťaže počas Otvorenia leta a podujatia Zbieraj, separuj, spievaj.