Prihlásiť sa

Súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“

Mesto Trebišov vyhlasuje súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“, ktorá je je organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, 90. výročia vzniku okresného mesta a 100. výročia od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy s tematickým zameraním „Poznaj svoj kraj 2019“.

Hlavným poslaním súťaže je priblížiť informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli a vnímali Trebišovčania, ktorí aj keď nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú stopu z čias minulých. Podnietiť verejnosť k študovaniu geografických, historických, regionálnych, kultúrnych faktov mesta Trebišov. Zaspomínať si na časy minulé a podeliť sa s najzaujímavejšími zaujímavosťami z čias minulých v Trebišove.

Termíny súťaže:

  • 05.07.2019 - 10.08.2019 odovzdávanie on-line formulárov
  • 11.08.2019 - 15.08.2019 vyhodnotenie súťaže
  • 18.08.2019 vyhlásenie výsledkov súťaže

Vyžrebovanie a vyhlásenie víťaza prebehne dňa 18.08.2019 v rámci kultúrneho leta, počas podujatia „Merlin Dance show“ v amfiteátri.

Propozície súťaže

Propozície súťaže Poznaj svoj kraj 2019

Organizátor súťaže

MESTO TREBIŠOV
Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 53
075 01 Trebišov

Kontakt a informácie

Mgr. Lenka Čopanová
Tel.: 0903 645 827
E-mail: copanova@trebisov.sk

Všetky otázky sú povinné.

Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži, sa súťaže môže zúčastniť len raz (s jedným odovzdaným on-line súťažným formulárom).

Na druhý a ďalšie súťažné formuláre odovzdané neskôr tým istým účastníkom súťaže sa neprihliada a sú zo súťaže vylúčené.

Otázka č. 1

Čo bola alebo je „Andrejka“?

Otázka č. 2

Viete, čo sa skrýva pod pomenovaním „Tulipán“?

Otázka č. 3

Kto alebo čo bol „Kyseľ“?

Otázka č. 4

„Očko“ bol/a v minulosti:

Otázka č. 5

Názvom „Centrál“ sa označovalo:

Otázka č. 6

„Bažantáreň“ bol/a:

Otázka č. 7

Prvé správy o šľachtickom sídle v Sečovciach máme už z obdobia stredoveku. Uveďte, kto z uvedených bol panovníkom sídla v Sečovciach:

Otázka č. 8

V Trebišove stál od stredoveku hrad Parič, vystavaný (netypicky) z tehál. V roku 1686 bol hrad zničený. Viete ako?

Otázka č. 9

Trebišovský okres tvorí 82 obcí. Ktorá obec nepatrí do okresu Trebišova?

Otázka č. 10

Čo predstavujú insígnie mesta?

Otázka č. 11

V akej nadmorskej výške leží mesto Trebišov?

Otázka č. 12

Uveďte názov obce v okrese Trebišova podľa opisu erbu: V červenom štíte na modrej zvlnenej vodnej hladine zlatý čln na prove so zlatou vpravovejúcou zástavou na striebornej žrdi, v ňom sediaci striebroodetý zlatovlasý muž v striebornom klobúku so strieborným veslom v rukách, za člnom vľavo vyrastá zlatá vŕba so šiestimi listnatými prútmi.

Otázka č. 13

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 14

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 15

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 16

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 17

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 18

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 19

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 20

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 21

Vyberte správnu fotografiu.

Otázka č. 22

Vyberte správnu fotografiu.

Identifikačné údaje

Vyplňte prosím identifikačné údaje.

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú Vám príde potvrdzovací e-mail.