Prihlásiť sa

Súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“

Hlasovanie bolo ukončené.

Mesto Trebišov vyhlasuje súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“, ktorá je je organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, 90. výročia vzniku okresného mesta a 100. výročia od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy s tematickým zameraním „Poznaj svoj kraj 2019“.

Hlavným poslaním súťaže je priblížiť informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli a vnímali Trebišovčania, ktorí aj keď nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú stopu z čias minulých. Podnietiť verejnosť k študovaniu geografických, historických, regionálnych, kultúrnych faktov mesta Trebišov. Zaspomínať si na časy minulé a podeliť sa s najzaujímavejšími zaujímavosťami z čias minulých v Trebišove.

Termíny súťaže:

  • 05.07.2019 - 10.08.2019 odovzdávanie on-line formulárov
  • 11.08.2019 - 15.08.2019 vyhodnotenie súťaže
  • 18.08.2019 vyhlásenie výsledkov súťaže

Vyžrebovanie a vyhlásenie víťaza prebehne dňa 18.08.2019 v rámci kultúrneho leta, počas podujatia „Merlin Dance show“ v amfiteátri.

Propozície súťaže

Propozície súťaže Poznaj svoj kraj 2019

Organizátor súťaže

MESTO TREBIŠOV
Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 53
075 01 Trebišov

Kontakt a informácie

Mgr. Lenka Čopanová
Tel.: 0903 645 827
E-mail: copanova@trebisov.sk

Všetky otázky sú povinné.

Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži, sa súťaže môže zúčastniť len raz (s jedným odovzdaným on-line súťažným formulárom).

Na druhý a ďalšie súťažné formuláre odovzdané neskôr tým istým účastníkom súťaže sa neprihliada a sú zo súťaže vylúčené.