Prihlásiť sa

Súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“

Hlasovanie bolo ukončené.

Mesto Trebišov vyhlasuje súťaž „Poznaj svoj kraj 2019“, ktorá je je organizovaná pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Trebišov, 90. výročia vzniku okresného mesta a 100. výročia od vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla Zemplínskej župy s tematickým zameraním „Poznaj svoj kraj 2019“.

Hlavným poslaním súťaže je priblížiť informácie o historickom vývoji mesta tak, ako ho videli a vnímali Trebišovčania, ktorí aj keď nežijú, zanechali aj vďaka fotografiám historickú stopu z čias minulých. Podnietiť verejnosť k študovaniu geografických, historických, regionálnych, kultúrnych faktov mesta Trebišov. Zaspomínať si na časy minulé a podeliť sa s najzaujímavejšími zaujímavosťami z čias minulých v Trebišove.

Termíny súťaže:

 • 05.07.2019 - 10.08.2019 odovzdávanie on-line formulárov
 • 11.08.2019 - 15.08.2019 vyhodnotenie súťaže
 • 18.08.2019 vyhlásenie výsledkov súťaže

Vyžrebovanie a vyhlásenie víťaza prebehne dňa 18.08.2019 v rámci kultúrneho leta, počas podujatia „Merlin Dance show“ v amfiteátri.

Propozície súťaže

Propozície súťaže Poznaj svoj kraj 2019

Organizátor súťaže

MESTO TREBIŠOV
Mestské kultúrne stredisko
M. R. Štefánika 53
075 01 Trebišov

Kontakt a informácie

Mgr. Lenka Čopanová
Tel.: 0903 645 827
E-mail: copanova@trebisov.sk

Všetky otázky sú povinné.

Každá osoba, ktorá má záujem o účasť v súťaži, sa súťaže môže zúčastniť len raz (s jedným odovzdaným on-line súťažným formulárom).

Na druhý a ďalšie súťažné formuláre odovzdané neskôr tým istým účastníkom súťaže sa neprihliada a sú zo súťaže vylúčené.

Odpovede na otázky

Otázka č. 1

Čo bola alebo je „Andrejka“?

 • druhorodená dcéra grófa Júliusa Andrássyho

 • pomenovanie časti extravilánu mesta

 • názov reštaurácie umiestnenej niekedy pod hradným múrom

Otázka č. 2

Viete, čo sa skrýva pod pomenovaním „Tulipán“?

 • tak sa volalo kvetinárstvo, ktoré sídlilo niekedy v Dome služieb

 • pohostinstvo v južnej časti mesta

 • pomenovanie časti extravilánu mesta

Otázka č. 3

Kto alebo čo bol „Kyseľ“?

 • priezvisko strážnika parku

 • studnička s kyslou vodou vyvierajúca v „Bučovom lese“

 • prezývka bufetu na ostrovčeku

Otázka č. 4

„Očko“ bol/a v minulosti:

 • krčma pod Paričovským mostom

 • opravovňa dámskych pančúch

 • názov prvej očnej optiky v našom meste

Otázka č. 5

Názvom „Centrál“ sa označovalo:

 • námestie v strede mesta pri hoteli Tokaj a KaSS

 • hotel v severnej časti mesta

 • centrálna opravovňa pitnej vody v parku

Otázka č. 6

„Bažantáreň“ bol/a:

 • výrobňa sladu pri dolnom mlyne pre potreby pivovaru Zlatý Bažant

 • liaheň a odchovňa mladých bažantov vypúšťaných neskôr do voľnej prírody

 • sklad zdravotníckych pomôcok v starej Synagóge v strede mesta

Otázka č. 7

Prvé správy o šľachtickom sídle v Sečovciach máme už z obdobia stredoveku. Uveďte, kto z uvedených bol panovníkom sídla v Sečovciach:

 • Ján Filip Sztáray

 • Drughetovci

 • Ladislav Szentiványi

Otázka č. 8

V Trebišove stál od stredoveku hrad Parič, vystavaný (netypicky) z tehál. V roku 1686 bol hrad zničený. Viete ako?

 • miestni obyvatelia denne vyberali tehlu po tehle, čo narušilo statiku

 • ustupujúce vojská Imricha Thökölyho ho podmínovali

 • hrad bol zaplavený

Otázka č. 9

Trebišovský okres tvorí 82 obcí. Ktorá obec nepatrí do okresu Trebišova?

 • Vojka

 • Zbehňov

 • Rovné

Otázka č. 10

Čo predstavujú insígnie mesta?

 • Mestskú vlajku, ktorá pozostáva z pravidelne sa dvakrát opakujúcich troch pozdĺžnych pruhov vo farbe bielej, žltej a modrej. Vlajka je zakončená dvoma cípmi.

 • Kovovú primátorskú reťaz, na ktorej je upevnená kruhová medaila s vyobrazením erbu mesta s nápisom Mesto Trebišov.

 • Pečať mesta Trebišov, ktorá tvorí erb mesta Trebišov s kruhopisom: „MESTO TREBIŠOV“.

Otázka č. 11

V akej nadmorskej výške leží mesto Trebišov?

 • 89 m n. m.

 • 99 m n. m.

 • 109 m n. m.

Otázka č. 12

Uveďte názov obce v okrese Trebišova podľa opisu erbu: V červenom štíte na modrej zvlnenej vodnej hladine zlatý čln na prove so zlatou vpravovejúcou zástavou na striebornej žrdi, v ňom sediaci striebroodetý zlatovlasý muž v striebornom klobúku so strieborným veslom v rukách, za člnom vľavo vyrastá zlatá vŕba so šiestimi listnatými prútmi.

 • Biel

 • Kysta

 • Rad

Otázka č. 13

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 14

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 15

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 16

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 17

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 18

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 19

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 20

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 21

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D

Otázka č. 22

Vyberte správnu fotografiu.

 • A

 • B

 • C

 • D