Prihlásiť sa

Správa o činnosti TUK-u

21.07.2015

Správa o činnosti Trebišovského umeleckého klubu do júla 2015

Trebišovský umelecký klub založil 21.6.2002 jeho doterajší predseda Ľudovít Visokay, najskôr pri redakcii Slovo Zemplína (jestvujúcom v rokoch 1965 - 2009), ako jeho dlhoročný prispievateľ bez honorára. Neskôr sa klub osamostatnil.  Aj v roku 2015 je apolitický, spoločenský, neorganizovaný, nezastrešený pre nezáujem bývalých predstaviteľov mestskej samosprávy. Začínal súťažou Poetický Trebišov, ktorej sa mohli zúčastniť tvorcovia básni, starší ako 25 rokov. Vyhlásenie súťaže začínalo februárom a končilo novembrom v každom kalendárnom roku. Prvý ročník bol honorovaný hodnotou 500, 300, 200 Sk. Ďalšie už iba diplomom klubu za umiestnenie v rôznych grafických obmenách. Súťaž bola neskôr rozšírená o všetky literárne žánre  s podmienkou účasti aspoň troch autorov v jednotlivých literárnych disciplínach. Najvýraznejší postup zaznamenala Anna Belúchová z Hrane, ktorá v mesiaci jún 2015 vydala samostatnú básnickú zbierku. Po časovom prerušení sa Poetický Trebišov obnovuje v závere roka 2013, i keď o ňom možno napísať, že nenašiel očakávaný ohlas medzi tvorcami nad 25 rokov. Možno aj kvôli tomu, že súťaž prestala byť honorovaná. Dnes sa na túto literárnu súťaž spomína ako na Literárny Trebišov.

Myšlienka vzniku takéhoto klubu spočívala v tom, že už aj mnohé dediny v okolí mali svoje slovníky, historické kalendáre, biografie, lexikóny, povesti či dobové fotografické dokumenty spracované sprievodnou textáciou a iné nevyhnutné materiály tak prepotrebné pre históriu. Taktiež kvôli rozvoju cestovného ruchu. Klub postupne prijal pod svoje krídla fotografov, publicistov, dokumentaristov a výtvarníkov či adeptov hovoreného slova, ktorým sa podarilo úspešne sa presadiť na medzinárodných kolbištiach.

Mnoho tvorivých počinov sa za trinásť rokov podarilo už nebohému Ing. Jozefovi Bumberovi, ktorý za aktívnej pomoci Občianskeho združenia pre rozvoj južného Zemplína vydal fotografický dokument Trebišov očami Ing. Jozefa Bumberu. Pokračovala rodáčka Gréta Grajcarová rod. Záhorská až  štvordielnymi  Zaujímavosťami z minulosti Trebišova. Prom. ped. Pavol Ružan vydal prvý Historický kalendár Trebišova /Final 2009/. Autorský kolektív pod vedením Ľudovíta Visokaya vydal 416-stranový prvý Slovník Trebišovského nárečia /Final 2009/ v náklade 500 kusov, ktorý bol predstavený na „Google “ aj na webovom mestskom sídle za vlastné náklady autora. Slovník Trebišovského nárečia má priaznivú odozvu, ktorú si pochvaľujú podľa referencii aj krajania a priaznivci zemplínskeho dialektu v ďalekej Austrálii, Afrike, Kanade i Chile.Trebišovňik /Final 2010/ obsahuje cudzie slová v trebišovskom nárečí z jazyka maďarského, poľského, nemeckého, českého, ruského, ukrajinského a voľné pokračovanie trebišovského dialektu vo forme aforizmov, sentencii, básni, dialógov i textov piesni na vyše 150 stranách. Toto boli nevyhnutnosti nielen pre študijné potreby mladej generácie. Okrem spomínaných publikácii vydal zakladateľ klubu knihu 1.600 aforizmov Čerenie myšlienok /Final 2007/, Čistenie človečiny, poézia /Final 2008/, Čítanie času /Final 2011/, obsiahlu poéziu Čakanie čara /Final 2011/, Prvý Trebišovský figľovník /Final 2013/ a voľné pokračovanie publicistických príspevkov do niekdajšieho 52. ročného týždenníka Slovo Zemplína v rokoch 1996-2009. Monografia trebišovskej dychovky i Monografia trebišovskej cyklistiky uzreli svetlo sveta v júni 2015. Jeden z prvých trebišovských výtvarníkov Jozef Viliam Biro vydal na Slovensku neobyčajne formovanú publikáciu Sto rokov futbalu v Trebišove - 100 osobnosti, príbehov a fotografií /Final 2010/. Hodno spomenúť príkladnú snahu aj ostatné diela už spomínaných autorov: Gréty Grajcarovej - Naša Clea, Superstar v lese, Dvatišic slova z Trebišova i Nárečie Trebišova /2004/ a zbierku básni Postoj čas /2007/. Prom. ped. Pavol Ružan zbierku básni Len tak z dlhej chvíle /Final 2009/ a celoživotné dielo Biografický a náučný slovník južného Zemplína 2010, ktorý obsahuje 2.300 mien. /K-Print 2010/. V súčasnosti vyšli jeho doplnky s veľmi obmedzeným, skôr pracovným nákladom. Náš najstarší člen Pavol Ružan vydal aj Pamätník školstva regiónu vrátane učiteliek materských škôl mesta i ostatné biografie mestských osobnosti. Vari už netreba výraznejšie spomínať úspechy MUDr. Ruženy Anďalovej. V rozprávkovom žánri sa mnohými besedami výrazne predstavila verejnosti východného Slovenska. Doteraz vydala Prázdninové odreninky /1994/ Freónové komando /2003/. Prózu Vojna si všimne každého a v minulom roku znova rozprávkovú poému Zub múdrosti /všetky knihy vo vydavateľstve Osveta Martin/. PhDr. Marek Oslovič je spoluautorom so svojou mamou PhDr. Helenou Oslovičovou filozofickej štúdie Antihegeliáni slovenského romantizmu /Final 2007/ a Provokácia myslenia /Final 2008/. O publikačnej činnosti PhDr. Jána Chovanca PhD. by sa patrilo rozpísať veľmi obšírne, lebo patrí k našim najplodnejším, odborne špecializovaným publicistom. V ostatnom čase, len po roku 2002, vydal nasledujúce odborné publikácie: Hrad Parič Trebišov /2002/, Kostol navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove /2004/, Mauzóleum grófa Júliusa  Andrassyho /2005/, Zostavil publikácie Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch /2005/, Hlinené nádoby /2007/ a je spolu autorom obsiahlej monografie Archeologické dedičstvo Zemplína Pravek až včasný stredovek /2004/. Získal medzinárodné ocenenia za záchranu mauzólea Andrassyovcov. Je členom mnohých združení  redakčných rád špičkových archeologických časopisov. V týchto časoch ako archeológ očisťuje okolie historického hradu Parič od kamuflažných súčasti jeho okolia.

Veľa sme si sľubovali od našich členov filmových spravodajcov, žiaľ nikto s nimi neurobil takú zmluvy zo strany mesta, aby sa podieľali na nevyhnutnej propagácii celého a nielen kultúrneho diania v našom meste. Na tomto úseku verejná vďaka patrí pánovi Vladimírovi Horňákovi, poslancovi mestskej samosprávy, ale  i Vladimírovi Majcherovi, Mgr. Petrovi Ferkovi a ostatným, ktorí majú doslova profesný záujem o propagáciu nášho klubu, bez nároku na akýkoľvek honorár. Významným prínosom pre prezentáciu klubu má vydavateľstvo Final /peter.janoskoZfinaltlac.sk/, ktoré oveľa viac ako býva zvykom prispieva na šírenie tvorby členov klubu vo všetkých žánroch. Toto je rekapitulácia iba sekcie publicistiky, tvorby a dokumentaristiky.

Sekcia výtvarná rozhodne nezaostáva za literárnou, veď má za sebou už 6 ročné medzinárodné premiéry v susednom maďarskom Satorjauhelyi. Samotná sekcia maliarov má úctyhodný počet. Takmer 20 členov,  z ktorých polovica má za sebou početné výstavy. Stačí spomenúť pravidelné výstavy v kaviarni Anat. V súčasnosti vystavujú v Múzeu a  Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Naši výtvarníci sa predstavili v Košiciach, Michalovciach, Kráľovskom Chlmci, V. Kapušanoch, Brehove, Michaľanoch, Karčave a inde, ale aj v Sátoraljaújhely i Budapešti na výberovej svetovej výstave Fevova s poľovníckym námetom, kde pán Ladislav Boháč získava popredné ocenenie s účasťou na ďalší rok. Nielen v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína, ktoré vždy postaví vyššie nároky výberu obrazov, už vystavovali: Mgr. Renáta Fialová, Mgr. Alena Kovalíková, Mgr. Beáta Bieleschová, František Rychtarčík, Viera Furdová, Ing. Xénia Brečková, Ladislav Boháč, Jozef Balog, Vladimír Seman, Vojtech Široký, Mgr. Art. Milan Juhás, Mgr. Marek Záhorský, Mgr. Art. Martin Krištof, Soňa Košarová, Mgr. Art Matúš Hnáth, PhDr. Ružena Daduová, Milan Juhás starší, mladší. a vnuk Jakub Juhás, Ružena Pavlíková, Milan Kaško, Ľubomír Ondovčík, Mária Majerčíková, Mária Kišová, Juraj Libera, Mário Krajčovič, Ing. Júlia Húskova /trvale žijúca v Anglicku/. Takýto počet splňujúci vysoké výtvarné nároky potvrdil, že výtvarná sekcia stojí na pevných, hodnotových a početných základoch.

Nemožno nespomenúť sekciu fotografie a dokumentov, ktorá už má za sebou premiérovú výstavu 15.1.2013 v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína. V rámci nej svoje diela vystavovali: Jozef Danko, Ing. Roland Gašpar, Vladimír Majcher, Mgr. Rastislav Jílek, Ing. Michal Majcher, Ing. Ján Lorinčík. V spomínanom múzeu sme vystavovali doteraz ešte nevidené filakarikatúry a filakoláže od zakladateľa a predsedu klubu. Mohli ich však vidieť i návštevníci v MsKS v Michalovciach, vo Vlastivednom múzeu v Košiciach, v priestoroch filatelisticko - publicistického centra na Račianskej č.14 a Zicyho paláci v Bratislave.

V roku 2006 TUK vydal prvý filatelistický kalendár mesta na počesť významného výročia majstra Štefana Bubána a celá séria predstavovania umelcov v nezvyčajnej forme mohla úspešne pokračovať ďalej, ako napr. v prípade novosadského rodáka Jána Doboša. Žiaľ po roku 2006 až do týchto čias zo strany mesta nebol žiaden záujem podporiť činnosť nášho zoskupenia.

S našimi autormi realizujeme pravidelne besedy v spolupráci s Mgr. Renátou Vaníkovou a organizáciami: Zemplínskou knižnicou, Miestnym odborom Matice slovenskej, Zemplínskou knižnicou i Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v jeho Zrkadlovej sieni. V spolupráci so Strednou odbornou školou sv. Jozafáta a Gymnáziom Jána Krstiteľa sme pripravili reglement celoslovenskej súťaže sakrálnej poézie a poviedky. Táto súťaž by sa mala stať pravidelnou aj v prispievaní do celomestských osláv sv. Gorazda.

Počas jari 2016 plánujeme na multimediálny materiál načítať mnohé slovné i výtvarné tvorby našich autorov. Možno tie najpodstatnejšie aj v anglickom jazyku, hlavne pre zahraničných turistov. Veľa potrebného sa nám pre toto mesto nepodarilo zrealizovať pre známe zaklínadlo „nemáme peniaze“. Lenže keď neboli peniaze vtedy, kedy naozaj boli, ako môžu byť teraz, keď nie sú? A keď sme pri peniazoch, klub nedostal do dnešných dní ani deravý cent, nebyť súkromnej, materiálnej i morálnej podpory pána Mgr. Rastislava Petroviča, ktorý nás sprevádzal aj v zahraničí. Neboli by ani poštové pozvánky na schôdzu či iný nevyhnutný materiál a rozmnožované písomnosti. Takéto konštatovanie by mohlo pokračovať, ale už iba v poľutovania hodných realitách. Sme plní očakávania vo výraznejšiu podporu terajšieho vedenia mesta, ale aj poslancov. Ostáva veriť, že trinásťročné úsilie bez adekvátnej podpory zo strany kompetentných, určite neodoberie ani tie posledné výhonky umierajúceho snaženia.

Záverom možno smelo konštatovať, že založenie Trebišovského umeleckého klubu bolo potrebnou nevyhnutnosťou. Keby aj zanikol (nebol by v meste prvou zaniknutou lastovičkou filatelia, kedysi tu bola dychovka, cyklistika, turnaje hokejbalu, mužský hokej, mužská hádzaná, šach, tanečný rock and roll a iné) myslím si, že svoju základnú úlohu splnil. Za 13 rokov mu určite narástli krídla a vari sa už netreba báť o jeho poruchové lietanie. Dôkazov je viac. Za všetky hovorí už potvrdená účasť pána Ladislava Boháča na budúcom ročníku medzinárodnej prehliadky výtvarníkov s poľovníckou tematikou. Naplánované sú termíny výstav v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína na máj a november 2016, taktiež i pravidelné už spomínané besedy, ale aj ďalšie v našom meste. Snaha vedenia Strednej odbornej školy sv. Jozafata o zriadenie Literárnej kaviarne Mladosť s možnosťou výstavy obrazov prinesie výrazný obrat i oživenie činnosti Trebišovského umeleckého klubu.

Počas trinásťročnej činnosti, nazvime ju úspešnou, sme udelili nasledujúce ocenenia.

Ďakovný list:  PhDr. Juraj Žadanský CsC., Mgr. Rastislav Petrovič, Peter Janoško

Čestné uznanie: Juraj Libera

Bronzový diplom: Mgr. Eva Ďubeková, Mgr. Rastislav Petrovič

Strieborný diplom: Levente Molnár a jeho kultúrne oddelenie v susednom Satorjaluhely

Zlatý diplom: Ladislav Boháč
 

V úcte dávam toto konštatovanie širokej verejnosti.

Ľudovít Visokay
zakladateľ a predseda TUK
Trebišov, júl 2015

Autorom priložených fotografií je Jozef Danko, člen TUK-u.