Prihlásiť sa

Beseda o knihách mestského dialektu - 30.9.2015

05.10.2015

Trebišovský umelecký klub v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta a Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa v Trebišove usporiadali besedu o knihách mestského dialektu, ktorá sa uskutočnila 30. 9. 2015 o 15.00 h v konferenčnej miestnosti CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.  

Družné posedenie s cielenou debatou viedol predseda TUK Ľudovít Visokay. Knihy, pod ktoré sa sám podpísal, sú hodné nielen povšimnutia, ale aj bližšieho kontaktu, lebo sa v nich vyníma cit pre dialekt slovenského jazyka a záujem o zemplínsky región. Besedy sa zúčastnili žiaci stredných škôl, ale aj zástupcovia verejnosti.

Počas rozpravy boli čítané state z unikátnych zbierok trebišovských nárečových slov tradovaných z generácie na generáciu. Slovník trebišovského nárečia, Cudzie slová v trebišovskom nárečí, Trebišovský figľovník, Gnóma trebišovská (2700 sentencií aj v mestskom dialekte) - to sú publikácie, o ktorých bola reč.