Prihlásiť sa

Literárna kaviareň

13.10.2015

Vedenie klubu oznamuje všetkým tvorcom a sympatizantom, že od 12. októbra 2015 sa otvára Literárna kaviareň v reštaurácií Mladosť pri Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta Komenského 1963/10.

Jej brány budú otvorené každý pondelok v čase od 15. 00 - 18. 00 h.

Počas trvania besied sú účastníkom ponúknuté knihy autorov klubu. Srdečne pozývame všetkých Trebišovčanov! 

Literárna kaviareň TUK-u zároveň zriadila schránku na recepcii CSOŠ sv. Jozafáta, ktorá slúži ako zbernica  sakrálnej poézie pre čo najširšie vrstvy študentov a obyvateľov. Do nej môžu vhadzovať vlastnú tvorbu, ale aj ďalšie podnety.