Prihlásiť sa

Beseda s doc. ThDr. Michalom Hospodárom, PhD.

07.11.2015

Trebišovský umelecký klub organizuje besedu s doc.ThDr. Michalom Hospodárom, PhD. o sakrálnej poézii v rámci cyklu „Poetický Trebišov“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra 2015 o 16.00 h v salóniku CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Účasť prisľúbili i ďalší autori náboženskej poézie.