Prihlásiť sa

Poďakovanie za spomienkové stretnutie na Michala Košaru

31.10.2015

Spomienkové stretnutie na pána Michala Košaru, nášho otecka zo dňa 23.10.2015 našlo mimoriadny ohlas v radoch početných bývalých dobrovoľných nadšencov trebišovskej cyklistiky. Na posedenie do prednáškovej miestnosti CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prišli aj rodinní príslušníci. Nechýbal doc. Michal Hospodár, PhD., ktorý na záver zdôraznil: „...že konať dobro sa vždy oplatí, lebo jeho šírením sa človek realizuje, vytvára nové hodnoty a vzťahy. V neposlednom rade si buduje zásluhy i pre večný život.“

Pozvanie prijali aj trebišovský rodák Michal Kopas, víťaz 19. ročníka kategórie mužov. Ani on nestráca optimizmus a pevne verí, že nielen súčasné vedenie mesta za citeľnej pomoci podnikateľov podporí myšlienku znovuoživenia cyklistiky. Účastníci spomienky sa lúčili v nádeji, ktorú oživil pán Viliam Biro, zakladateľ dvojetapového závodu Trebišov - Hejce, a to slovami „...dovidenia priatelia, na najbližšom preteku“.  Záverom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám vytvorili nehynúcu spomienku na nášho otecka.  

 

S úctou a vďakou   Hedviga Vasilčáková - Košarová, Bratislava
                               Daniela Hrežová, Hraň
                               Mgr. Michal Košara, Trebišov
                               Ing. Terézia Gajdošová, Bratislava