Prihlásiť sa

Oznamy Trebišovského umeleckého klubu

15.06.2016

TUK oznamuje tvorcom, že uzávierka ALMANACHU 2017 pre vlastné príspevky autorov (životopis a fotografie) bude 30. septembra 2016. Podklady je potrebné doniesť na konzultáciu ktorýkoľvek pondelok do Literárnej kavierne TUK-u nachádzajúcej sa v  reštaurácii Mladosť, Komenského 1663/ 10 v čase od 15.00 do 18.00 h aj počas letných prázdnin.

TUK oznamuje širokej verejnosti, že v priebehu Kultúrneho leta 2016 bude mať zakladateľ klubu a autor kníh o trebišovskom dialekte niekoľko vstupov na ostrovčeku v mestskom parku.

Nedeľu 17.7. o 17.00 h a nedeľu 7.8. o 17.00 h sa prezentuje Ľudovít Visokay niekoľkými vstupmi z kníh:
Slovník Trebišovského nárečia
Trebišovník - cudzie slová
Prvý trebišovský figľovník
Trebišovski spľitanki (pokusy o báje, povesti a mýty nášho mesta)

Podľa záujmu občanov je možné usporiadať samostatné literárne popoludnie na uvedené témy.
 

Ľudovít Visokay
zakladateľ TUK-u