Prihlásiť sa

Beseda o „Obyčajných veciach“

02.09.2016

Trebišovský umelecký klub, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove, Mesto Trebišov pripravujú besedu o poézii a knižnej publikácii „Obyčajné veci“, ktorej autorom je člen TUK-u Andrej Hnát. 

Beseda, vedená pod moderátorskou taktovkou zakladateľa TUK Ľudovíta Visokaya a za účasti autora diela, sa uskutoční utorok 13.9.2016 o 16.00 h v konferenčnej miestnosti CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.