Prihlásiť sa

Výber z tvorby Zity Ďurišinovej

01.11.2016

TUK a Zita Ďurišinová otvoria výstavu umeleckých diel s názvom Výber z tvorby 17.11.2016 v Kultúrnom centre Sátoraljaujhelyi Kossuth Lajós Muvelodesi Kozpont Tancsics tér 3 o 17.00 h.

Kurátorom výstavvy je predseda TUK Ľudovít Visokay.

Trebišovský umelecký klub predstavuje výstavnou medzinárodnou premiérou svoju ďalšiu členku. O pani Mgr. Zite Ďurišinovej sa všeobecne vie, že najskôr 14 rokov dominovala súťažnou formou vo výtvarnom zdobení kraslíc reliefnou voskovou maľbou. Málokto vie, že bola prvou laickou učiteľkou sobraneckého akademického maliara Juraja Tkáčika, s ktorým vyrastala v susedstve.  Výtvarne napredovanie mladej študentky si všimol profesor latinčiny na sobraneckom gymnáziu Michail Nebesník. Po skončení strednej školy sa tvorivo posilnila štúdiom výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte PU u profesora Štefana Hapáka, jeho manželky i ostatných pedagógov tejto vychýrenej výtvarnej katedry.

 Autorkin zlomový čas nastal v roku 1977, kedy začala pedagogický pôsobiť na modernej ZŠ v Trebišove a prvé náročné kroky v povolaní, manželstve i materstve dávali pomaly, ale isto, umeleckú tvorbu do úzadia. Rozhodne bolo treba zabudnúť na figurálne kompozície, krajinomaľbu, ale aj zátišia,  či iné výtvarne experimenty, bez ktorých umelecký progres stagnuje. Ochota tvoriť dvíhala krídla a tie sa celkom rozprestreli po kurze ikonopísectva v roku 2011, ktoré viedol duchovný otec Róbert Demko. Autorkiných 15 obrazov, ktoré vyžadujú dôslednú aj technologickú prípravu, hovoria za všetko. Zasvätenci ikonopíseckej tvorby dobre vedia, že v tomto umeleckom žánri nemožno nič oklamať, lebo každá nedôslednosť vypláva na povrch lesklého obrazu ako machuľa hrubej chyby.

 A tak sa Zita Ďurišinová stáva prvou prezentovanou trebišovskou umelkyňou ikonopisectva v maďarksej galérii. Mnohé iba začína, lebo cesta tejto špecifickej umeleckej tvorby je výtvarne náročná a vyžaduje si nesmiernu sústredenosť, pohodu. Mať v ruke vyzreté ťahy, zmysel pre farebné zosúladenie daného obrazu, na ktorý sa pozerá s úctou, pokorou i pietou. V neposlednom rade sa nesmie zabúdať na históriu, zásadné rituály v predpríprave samotnej tvorby. Práve zásluhou jej doterajšej umeleckej dôslednosti so zmyslom pre detail, aj pri zdobení kraslíc možno konštatovať, že umenie ikonopisectva sa dostalo do správnych a remeselne vyzretých rúk i umu umelkyne. Nech v tomto duchu autorkina tvorba napreduje pre potešenie i obohatenie vnútra jej obdivovateľov.

Ľudovít Visokay, kurátor výstavy