Prihlásiť sa

Vyhlásenie výsledkov súťaže Poetický Trebišov

18.11.2016

Trebišovský umelecký klub, Cirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove a mesto Trebišov pripravujú vyhlásenie výsledkov IX. ročníka súťaže Poetický Trebišov v sakrálnej tvorbe, ktoré sa uskutoční pondelok 21.11.2016 o 14:00 h v priestoroch budovy CSOŠ sv. Jozafáta.