Prihlásiť sa

Poetický Trebišov

21.11.2016

Pondelok 21.11.2016 boli vyhlásené výsledky súťaže v básnickej tvorbe so sakrálnou tematikou Poetický Trebišov.

9. ročník súťaže v rámci Košického samosprávneho kraja organizovali Trebišovský umelecký klub, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove, Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Mesto Trebišov.

Súťažiaci mohli zasielať svoju tvorbu do dvoch kategórií, a to v závislosti od veku autora:   

1. kategória – básne s náboženskou tematikou od začínajúcich autorov, teda žiakov 7. - 9. roč. ZŠ a stredných škôl.
2. kategória – básne s náboženskou tematikou od dospelých začínajúcich autorov nad 18 rokov.

Do Poetického Trebišova sa zapojilo spolu 5 autorov.

Jednotlivé básne boli uverejnené na webovom sídle mesta Trebišova, kde ich mohli čitatelia oceňovať vo verejnom online hlasovaní.

Súťaž odštartovala (začiatok zasielania tvorby súťažiacimi) 1. marca 2016 a zasielanie básní bolo ukončené 30. októbra 2016. Verejné elektronické hlasovanie Mesto spustilo 1. novembra a skončilo 12. novembra 2016 (vrátane). Súťažné práce, okrem verejnosti, hodnotila aj 3-členná odborná porota, ktorej predsedal Ľudovít Visokay, zakladateľ a predseda TUK.  

Odborná porota, ako aj čitatelia v online hlasovaní sa stotožnili vo výbere víťazky. Najviac hlasov v počte 544 pridelili Kataríne Kiselovej z Trebišova. Druhé miesto obsadila Terézia Pavlíková z Michaloviec. Tretia cena nebola udelená, čestné uznanie však získal Tomáš Kvič z Košíc.