Prihlásiť sa

Ľubomír Ondovčík: Pisctures at an exhibition

04.01.2017

Umelec Ľubomír Ondovčík, člen Trebišovského umeleckého klubu, otvorí výstavu svojich umeleckých diel Pisctures at an exhibition štvrtok 19. januára 2017 vo výstavných priestoroch na prízemí trebišovského kaštieľa, sídla kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja.

Viaceré autorove diela majú svoj inšpiračný zdroj v surealizme, kubizme, konštruktivizme a iných raných avantgardách. Obohatený rôznymi výtvarnými štýlmi rozvíja vo svojom prejave tvaroslovie, ktorého základom je geometrická osnova formy. V dynamike obrazov možno vidieť analýzu, následne syntetizuje opakujúce sa geometrické línie. Obrazotvornosť Ľubomíra Ondovčíka, možno chápať aj ako pokus zaznamenať tajomstvo hudby na plochu.

Tvorba, vyzobrazená na januárovej Ondovčíkovej výstave, symbolizuje autorovu vášeň a obdiv k hudobnému skladateľovi, vynikajúcemu klavírnemu improvizátorovi Modestovi Petrovičovi Musorgskijskému. Ruský hudobný samouk ho oslovil natoľko, že jeho tvorivý záujem p. Ondovčík pretavil do abstraktnej a surralistickej podoby výtvarného umenia.   

Osou Musorgskijského interesantu je problém ľudskej slobody v dejinách aj v súčasnosti. Realizmus je jeho základným kritériom, preto je hudobný výraz drsný a vymyká sa súdobým umeleckým formám. Napriek tomu Musorgského hudba strháva obrovským citovým nábojom, rovnako ako aj diela východoslovenského výtvarníka. Používa voľné hudobné formy, aby mohol bezprostredne prezentovať psychické stavy a pocity.

Kurátor výstavy: Ľudovít Visokay

Vernisáž výstavy, ktorá obsahuje cca 50 výtvarných diel autora, sa uskutoční o 17.00 hodine.  
Výstava potvrá do 19. februára 2017.