Prihlásiť sa

Priateľská návšteva členov TUK v SZUŠ v Novosade

08.02.2017

Členovia Trebišovského umeleckého klubu navštívili začiatkom februára 2017 Súkromnú základnú umeleckú školu v Novosade, kde ich prijala jej  zriaďovateľka a riaditeľka v jednej osobe Mgr. Eva Ďubeková.

Svojou hudobnou a výtvarnou tvorbou sa na priateľskom stretnutí prezentoval Juraj Libera DiS.art, zástupca riaditeľky školy spolu s učiteľkou Katarínou Loškárovou, ktorá vedie literárnodramatický odbor