Prihlásiť sa

Veselú Veľkú noc!

12.04.2017

Veselé veľkonočné sviatky v duchu uctievania kresťanských tradícií Vám z úprimného srdca praje Trebišovský umelecký klub.

Zodpovedne záväzná schôdza najmä vystavovateľov sa uskutoční v pondelok 24. apríla 2017 v Literárnej kaviarni klubu Mladosť (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafata, Komenského ulica) od 15. hodiny s definitívnou korektúrou výstavného katalógu i publikačného ALMANACHU na počesť  15. výročia založenia klubu.

Účasť aj na konzultáciách o zorganizovaní výstavy  22. VI. – 9. IX. 2017 a Slávnostnej akadémie je nevyhnutná.