Prihlásiť sa

Trebišovský umelecký klub

Výzva

Žiadame všetkých občanov mesta, jeho okolia, ako aj bývalých obyvateľov Trebišova o podnety, postrehy či iné pripomienky týkajúce sa TUK-u.

30.10.2015

Spomienka na Michala Košaru

Trebišovský umelecký klub v spolupráci s CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove pripravujú podujatie s názvom Spomienka na Michala Košaru v knihe Monografia trebišovskej cyklistiky.

20.10.2015

Literárna kaviareň

Brány kaviarne budú otvorené každý pondelok v čase od 15.00 - 18.00 h.

13.10.2015

Beseda o knihách mestského dialektu - 30.9.2015

Družné posedenie s cielenou debatou viedol predseda TUK Ľudovít Visokay. Počas rozpravy boli čítané state z unikátnych zbierok trebišovských nárečových slov.

05.10.2015

Správa o činnosti TUK-u

Správa o činnosti Trebišovského umeleckého klubu od jeho vzniku až po júl 2015.

21.07.2015