Prihlásiť sa

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk

podľa § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

15.04.2014 Odstraňovanie havarijného stavu miestnych komunikácií 2014
31.03.2014 Trebišov – Chodníky v meste Trebišov 2014 – I. etapa
12.03.2014 Zateplenie MŠ na Komenského ulici v Trebišove
22.01.2014 Komunálna technika
12.08.2013 Kamerový systém – I. etapa
11.07.2013 Rekonštrukcia chodníkov v meste Trebišov
26.06.2013 Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov
07.06.2013 Výstavba detských ihrísk v meste Trebišov
19.04.2013 Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie pred políciou