Prihlásiť sa

Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie pred políciou

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky

Postupom podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania: Ul. M. R. Štefánika – rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie pred políciou 

Druh metódy:  podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy: 23.2.2013

Číslo zverejnenia: 3071 - WYP vo Vestníku č. 39/2013

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice s cenou 34 379, 24 €  s DPH.

Ich ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

Poradie uchádzačov

  1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
  2. FEDEST s.r.o., Zlatá Baňa 110, 082 52  Kokošovce
  3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  4. STRABAG s.r.o., Oblasť Východ – Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice
  5. FEDAN s.r.o., 082 52 Zlatá Baňa 110, 082 52 Kokošovce
  6. SPEEDCOM s.r.o., Kláštorná 23, 076 05 Brehov
  7. C. M. R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Vypracovala: Ing. Verešová

Dňa 4.4.2013