Prihlásiť sa

Výstavba detských ihrísk v meste Trebišov

Podľa § 44 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác zverejňujeme výsledok vyhodnotenia ponúk:

Predmet obstarávania:                          Výstavba detských ihrísk v meste Trebišov

Druh metódy:                                           podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy:                       3.5.2013

Číslo zverejnenia:                                  6941 - WYP vo Vestníku č. 86/2013

 

a) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

PLAYSYSTEM s.r.o., Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice s cenou s DPH 59 625,60 €.

Ich ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.

b) Poradie uchádzačov

  1. PLAYSYSTEM s.r.o., Nám. L. Novomeského 1, 040 01 Košice
  2. Ing. Mária Weberová INTERSYSTEM, S. Sakalovej 1351/22A, 014 01 Bytča