Prihlásiť sa

Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov

Podľa § 44 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ zverejňujeme výsledok vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania:        Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v meste Trebišov

Druh metódy:                        podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy:    21.5.2013

Číslo zverejnenia:               7760 - WYP vo Vestníku č. 97/2013

 

a) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice s takýmito cenami za 1 m2 jednotlivých hrúbok vysprávok:

P.č. Hrúbka vysprávky Cena za 1 m2 bez DPH v € DPH 20 % Cena za 1 m2  s DPH v €
1. Vysprávky o hr. 4 cm 14,89 2,98 17,87
2. Vysprávky o hr. 5 cm 18,08 3,62 21,70
3. Vysprávky o hr. 6 cm 22,47 4,49 26,96
4. Vysprávky o hr. 7 cm 24,60 4,92 29,52
5. Vysprávky o hr. 8 cm 26,73 5,35 32,08
6. Vysprávky o hr. 9 cm 28,88 5,77 34,65
7. Vysprávky o hr. 10 cm 31,01 6,20 37,21

 

b) Poradie uchádzačov

  1. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  2. SPEEDCOM, s.r.o., Kláštorná 23, 076 05 Brehov
  3. STRABAG, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice