Prihlásiť sa

Rekonštrukcia chodníkov v meste Trebišov

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ zverejňuje výsledok vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania:          Rekonštrukcia chodníkov v meste Trebišov

Druh metódy:                                    podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy:    11.6.2013

Číslo zverejnenia:                  8970-WYP vo Vestníku č. 112/2013

Lokalita A - Juh

 1. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice z dôvodu najnižšej ceny s DPH za danú lokalitu a to 46 299,72 €, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk

 1. Poradie uchádzačov:
 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
 2. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 3. BAUMA-SK, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
 4. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 5. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
 6. STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava

 

Lokalita B - Stred

 1. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

EUROVIA SK, a. s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice z dôvodu najnižšej ceny s DPH za danú lokalitu a to 34 443,83 €, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk

 1. Poradie uchádzačov:
 1. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 2. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
 3. BAUMA-SK, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
 4. STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava
 5. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 6. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

 

Lokalita C - Sever

 1. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice z dôvodu najnižšej ceny s DPH za danú lokalitu a to 27 608,12 €, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk

 1. Poradie uchádzačov:
 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
 2. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 3. BAUMA-SK, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
 4. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 5. STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava
 6. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Lokalita D – ul. Čsl. armády, J. Husa

 1. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice z dôvodu najnižšej ceny s DPH za danú lokalitu a to 32 643,64 €, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk

 1. Poradie uchádzačov:
 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
 2. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 3. BAUMA-SK, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
 4. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 5. STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava
 6. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

 

Lokalita E – ul. Masarykova

 1. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice z dôvodu najnižšej ceny s DPH za danú lokalitu a to 23 282,14 €, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk

 1. Poradie uchádzačov:
 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
 2. EUROVIA SK, a.s., ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 3. BAUMA-SK, s.r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
 4. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 5. STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava
 6. EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov