Prihlásiť sa

Kamerový systém – I. etapa

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ zverejňuje výsledok vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky na dodanie tovaru:

Predmet obstarávania:         Kamerový systém – I. etapa

Druh metódy:                           podprahová zákazka

Dátum zverejnenia výzvy:    26.6.2013

Číslo zverejnenia:                  10031 – WYT vo Vestníku č. 123/2013

 

a. Identifikácia úspešného uchádzača:

Pavol Benetin – ALFA TRONIK, Čsl. armády 3507/38, 075 01 Trebišov

Cena s DPH: 9 821,40 €

b. Poradie uchádzačov:

  1. Pavol Benetin – ALFA TRONIK, Čsl. armády 3507/38, 075 01 Trebišov

V Trebišove 12.8.2013