Prihlásiť sa

Zateplenie MŠ na Komenského ulici v Trebišove

Podľa § 44 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ zverejňujeme výsledok vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania:              Zateplenie MŠ na Komenského ulici v Trebišove                                 

Druh metódy:                               podlimitná zákazka

Dátum zverejnenia:                    3.2.2014

Číslo zverejnenia:                      1744 – WYP vo Vestníku č. 23/2014

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

Miroslav Havrilčák, Obchodná činnosť a služby, 076 02 Kysta 10

z dôvodu predloženia najnižšej ceny s DPH 62 344,80 Eur za uskutočnenie stavebných prác.

Poradie uchádzačov

  1. Miroslav Havrilčák, Obchodná činnosť a služby, 076 02 Kysta 10
  2. Marián Magyar – Stavebný servis, tr. SNP 341/92, 040 11 Košice
  3. Stavoservis s.r.o. Trebišov, Družstevná 195, 075 01 Plechotice
  4. BREZA STAVOTRANS s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
  5. ENTITA live s.r.o., Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov
  6. KROPAČEV s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves

 

V Trebišove dňa 12.3.2014