Prihlásiť sa

Trebišov – Chodníky v meste Trebišov 2014 – I. etapa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky

Podľa § 44 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme výsledok vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania:  Trebišov – Chodníky v meste Trebišov 2014 – I. etapa

Druh metódy:             podlimitná zákazka

Dátum zverejnenia:       18.2.2014

Číslo zverejnenie          2238 – WYP vo Vestníku č. 34/2014

a) Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice

z dôvodu predloženia najnižšej ceny s DPH -  48 923,48 Eur za uskutočnenie stavebných prác v rozsahu zákazky, ktorá bola jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk.

b) Poradie uchádzačov

  1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
  2. HOLLSTAV, s.r.o., 023 41 Nesluša 294
  3. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  4. KOLEK s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
  5. Skanska SK a.s., Alejová 2, 040 11 Košice
  6. FEDAN s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov
  7. Stavoservis s.r.o. Trebišov, Družstevná 195, 075 01 Plechotice

 

V Trebišove dňa 31.3.2014