Prihlásiť sa

Odstraňovanie havarijného stavu miestnych komunikácií 2014

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme výsledok vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmet obstarávania: Odstraňovanie havarijného stavu miestnych komunikácií 2014

Druh metódy:                podlimitná zákazka

Dátum zverejnenia:       25.2.2014    

Číslo zverejnenia:           2512 – WYP vo Vestníku č. 39/2014

Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

FEDEST, s.r.o., Zlatá Baňa 110, 082 52 Kokošovce s takýmito cenami za 1 m2 jednotlivých hrúbok vysprávok:

P.č. Hrúbka vysprávky Cena za 1 m2 s DPH v €
1. Vysprávky o hr. 4 cm 9,60
2. Vysprávky o hr. 5 cm 10,80
3. Vysprávky o hr. 6 cm 12,00
4. Vysprávky o hr. 7 cm 14,40
5. Vysprávky o hr. 8 cm 15,60
6. Vysprávky o hr. 9 cm 18,00
7. Vysprávky o hr. 10 cm 20,40

 

Ich ponuka sa stala úspešnou z dôvodu najnižšieho súčtu prepočtov jednotkových cien za stanovené hrúbky vysprávok a stanovených váh podľa jednotlivých hrúbok.

Poradie uchádzačov

  1. FEDEST, s.r.o., Zlatá Baňa 110, 082 52 Kokošovce
  2. Skanska SK, a.s., Alejová 2, 040 11 Košice
  3. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
  4. Vít Današ, zemné a asfaltérske práce, Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie
  5. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice