Prihlásiť sa

Hokejbalové ihrisko – spodná stavba

12.06.2019

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 20.06.2019 do 09:00 hod​.

Lehota bola predĺžená do 24.06.2019 do 09:00 hod

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Keďže v čase od 12.06.2019 do 14.06.2019 nebola k dispozícii na webovej stránke verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke s názvom: Hokejbalové ihrisko – spodná stavba, verejný obstarávateľ predĺžuje lehotu na predkladanie cenových ponúk do 24.06.2019 do 09:00 hod.

Prílohy: