Prihlásiť sa

Obstaranie učební – Nákup výpočtovej techniky a softvéru

Pri zákazke bola zrušená časť č. 1 – Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov a časť č. 2 – Základná škola, Pribinova 34, Trebišov.

Lehota na predkladanie ponúk: do 09.07.2020 do 09:00 hod.​

Prílohy: