Prihlásiť sa

Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: do 30.01.2023 do 09:00 hod.

Nová lehota na predkladanie ponúk: do 09.02.2023 do 09:00 hod.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/589686?cHash=5cbb665cc22a1d38a636dfb1e29492a5

Prílohy: