Prihlásiť sa

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

06.08.2020 Výstavba detského ihriska v mestskom parku
15.07.2020 Výstavba detského ihriska v mestskom parku - zrušená
10.07.2020 Komplexný tlačový systém - zrušená
09.07.2020 Multifunkčné ihrisko Juh
29.06.2020 Obstaranie učební – Nákup výpočtovej techniky a softvéru
15.06.2020 Zateplenie a revitalizácia stará KaSS Trebišov
23.04.2020 Zateplenie budovy MŠ 1. decembra, Trebišov
19.02.2020 Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov
19.02.2020 Projektová dokumentácia - Obnova mestskej plavárne v Trebišove II. etapa, fitness a ubytovanie
17.01.2020 Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh
23.12.2019 Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh
10.12.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Športová hala v Trebišove
13.11.2019 Nákup hydroizolačného materiálu
06.11.2019 Strážna služba v priemyselnom parku
04.11.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklených stien v mestských objektoch
29.10.2019 Nákup stavebného materiálu pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019 – 2.časť.
25.10.2019 Nákup mestského mobiliáru pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019
24.10.2019 Stavebný dozor pre stavbu „Obnova mestskej plavárne v Trebišove“
15.10.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklenej steny v mestských objektoch - zrušená
09.10.2019 Rekonštrukcia strechy a hygienických zariadení – ZŠ Pribinova 34, Trebišov
08.10.2019 Modernizácia areálu letného kúpaliska v Trebišove
08.10.2019 Detské ihrisko pri Tokaji
04.10.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklenej steny v mestských objektoch - zrušená
04.10.2019 WORKOUT ihrisko - Juh
01.10.2019 Šikmá schodisková plošina
25.09.2019 Nákup herného vybavenia do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
20.09.2019 Nákup stavebného materiálu pre projekty PR I. 2019 – 1. časť
11.09.2019 Nákup nábytku do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
11.09.2019 Nákup herného vybavenia do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
09.09.2019 Herné a cvičiace prvky pre projekty participatívneho rozpočtu I. 2019
09.09.2019 Nákup mestského mobiliáru pre projekty participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
06.09.2019 Šikmá schodisková plošina - zrušená
05.09.2019 Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna Slavoj Trebišov
15.08.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Kompostáreň v Trebišove
12.08.2019 Výmena okien a osadenie predeľovacej steny v budove Mestskej tržnice
05.08.2019 Zhotovenie rampy pre imobilných do MsKS v Trebišove
02.08.2019 Zriadenie vonkajšieho fitnes v mestskom historickom parku Trebišov
22.07.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Kompostáreň v Trebišove - zrušená
17.07.2019 Zhotovenie rampy pre imobilných do MsKS v Trebišove - zrušená
08.07.2019 Rekonštrukcia fresky na budove kultúrneho a spoločenského strediska (stará KaSS)
23.06.2019 Rekonštrukcia fresky na budove kultúrneho a spoločenského strediska (stará KaSS) - zrušená
20.06.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž koberca
12.06.2019 Hokejbalové ihrisko – spodná stavba
11.06.2019 Projektová dokumentácia – Kompostáreň v Trebišove - zrušená
06.06.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž koberca - zrušená
04.06.2019 Počítačové zostavy s programovým vybavením - 2019
23.05.2019 Tonery - 2019
05.04.2019 Oprava strechy na budove mestského úradu - malá zasadačka
05.04.2019 Dodávka notebookov
29.03.2019 Nákup lavičiek do mestského parku
29.03.2019 Rozšírenie mestského kamerového systému – ochrana mestských objektov
27.03.2019 Zimný štadión Trebišov – dobudovanie šatní – 1. etapa
21.03.2019 Drobný stavebný odpad
13.03.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž kresiel
08.03.2019 Realizácia procesov verejného obstarávania - plaváreň
31.01.2019 Čistiace, dezinfekčné prostriedky a toaletný papier - 2019
14.01.2019 Podpora rozvoja športu v Trebišove – Detské ihrisko Stred
14.12.2018 Úschova odchytených zvierat
12.12.2018 Podpora rozvoja športu v Trebišove – Športovo technické vybavenie ihrísk na sídliskách
12.11.2018 Elektronické pomerové rozdeľovače nákladov na teplo - zrušená
26.10.2018 Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov – Ul. M. R. Štefánika - medzi budovou Sociálnej poisťovne a vstupnou bránou do mestského parku
26.10.2018 Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov – Ul. Československej armády
15.10.2018 MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu
26.09.2018 Oprava strechy budovy Centra voľného času
09.07.2018 Hlasová virtuálna privátna sieť
06.07.2018 Počítače s programovým vybavením - 2018
04.07.2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov – stavebné práce
25.06.2018 Oprava povrchov detských športových ihrísk
15.06.2018 Rekonštrukcia chodníkov v historickom Mestskom parku v Trebišove
06.06.2018 Klimatizačné zariadenia
01.06.2018 Drobný stavebný odpad
19.05.2018 Realizácia procesov verejného obstarávania pre projekt „Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove“
18.05.2018 Nádoby na komunálny odpad
24.04.2018 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
20.04.2018 Oprava strechy na budove mestského úradu
23.03.2018 Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove
17.03.2018 Oprava strechy budovy Športklubu
14.03.2018 Projektová dokumentácia – Zberný dvor v Trebišove
02.03.2018 Vypracovanie zastavovacej štúdie sídliska JUH
19.01.2018 Športová hala Trebišov - oprava strechy nad fitnescentrom
10.01.2018 Osobné ochranné pracovné prostriedky - 2018
10.01.2018 Manuálne náradie - 2018
22.12.2017 Prenájom motorového vozidla na zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
20.11.2017 Oprava strešných svetlíkov SO 24, SO 25 Prístrešok – odstránenie havarijného stavu
25.10.2017 Oprava strechy Mestského úradu Trebišov
24.10.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení
04.10.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení - zrušená
29.09.2017 Oprava strechy Mestského úradu Trebišov - zrušená
11.09.2017 Rovnošaty a výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP
07.09.2017 Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove
30.08.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení - zrušená
03.08.2017 Drobný stavebný odpad
01.08.2017 Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov – stavebné práce
11.07.2017 Klimatizačné zariadenia
04.07.2017 Rozšírenie mestského kamerového systému – 7. etapa
03.05.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“
03.05.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov“
08.02.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“
26.01.2017 Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: prestrešenie amfiteátra
16.12.2016 Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: prestrešenie amfiteátra
01.12.2016 Zabezpečenie publicity projektu Revitalizácia Pariča (RePar) – propagačné materiály