Prihlásiť sa

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

01.06.2023 Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov – časť: elektroinštalácia
20.01.2023 Rekonštrukcia MŠ 29. augusta, Trebišov
02.09.2022 Zníženie energetickej náročnosti MŠ 29. augusta v Trebišove opakovaná – zrušená
26.07.2022 Zníženie energetickej náročnosti MŠ 29. augusta v Trebišove - zrušená
16.01.2022 Revitalizácia športového areálu Slavoj
12.12.2021 Strážna služba v priemyselnom parku
10.09.2021 Hasičská zbrojnica Trebišov
11.08.2021 Nákup motorových vozidiel pre MsP - 2
14.06.2021 Revitalizácia športového areálu Slavoj - opakovaná
08.05.2021 Zber, odvoz a zneškodňovanie kuchynského odpadu z domácností
14.04.2021 Dodanie zariadení a systému evidencie odpadových nádob prostredníctvom RFID čipov
30.03.2021 Revitalizácia športového areálu Slavoj - zrušená
08.03.2021 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – Cyklotrasy – mesto Trebišov
16.12.2020 Strážna služba v priemyselnom parku
04.12.2020 Počítačové zostavy – 2020
25.11.2020 Rekonštrukcia plochy pred vstupom do Mestskej plavárne
10.11.2020 Plastové záhradné kompostéry
02.10.2020 Obstaranie učební - Nákup výpočtovej techniky a softvéru - 2
01.10.2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
09.09.2020 Rekonštrukcia strechy MŠ Komenského, Trebišov
14.08.2020 Komplexný tlačový systém
12.08.2020 Drobný stavebný odpad
06.08.2020 Výstavba detského ihriska v mestskom parku
15.07.2020 Výstavba detského ihriska v mestskom parku - zrušená
10.07.2020 Komplexný tlačový systém - zrušená
09.07.2020 Multifunkčné ihrisko Juh
29.06.2020 Obstaranie učební – Nákup výpočtovej techniky a softvéru
15.06.2020 Zateplenie a revitalizácia stará KaSS Trebišov
23.04.2020 Zateplenie budovy MŠ 1. decembra, Trebišov
19.02.2020 Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov