Prihlásiť sa

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

04.11.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklených stien v mestských objektoch
29.10.2019 Nákup stavebného materiálu pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019 – 2.časť.
25.10.2019 Nákup mestského mobiliáru pre projekty Participatívneho rozpočtu I. 2019
24.10.2019 Stavebný dozor pre stavbu „Obnova mestskej plavárne v Trebišove“
15.10.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklenej steny v mestských objektoch - zrušená
09.10.2019 Rekonštrukcia strechy a hygienických zariadení – ZŠ Pribinova 34, Trebišov
08.10.2019 Modernizácia areálu letného kúpaliska v Trebišove
08.10.2019 Detské ihrisko pri Tokaji
04.10.2019 Výmena a osadzovanie plastových okien, dverí a zasklenej steny v mestských objektoch - zrušená
04.10.2019 WORKOUT ihrisko - Juh
01.10.2019 Šikmá schodisková plošina
25.09.2019 Nákup herného vybavenia do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
20.09.2019 Nákup stavebného materiálu pre projekty PR I. 2019 – 1. časť
11.09.2019 Nákup nábytku do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
11.09.2019 Nákup herného vybavenia do mestskej komunitnej klubovne pre projekt Participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
09.09.2019 Herné a cvičiace prvky pre projekty participatívneho rozpočtu I. 2019
09.09.2019 Nákup mestského mobiliáru pre projekty participatívneho rozpočtu I. 2019 - zrušená
06.09.2019 Šikmá schodisková plošina - zrušená
05.09.2019 Rekonštrukcia hlavnej tribúny štadióna Slavoj Trebišov
15.08.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Kompostáreň v Trebišove
12.08.2019 Výmena okien a osadenie predeľovacej steny v budove Mestskej tržnice
05.08.2019 Zhotovenie rampy pre imobilných do MsKS v Trebišove
02.08.2019 Zriadenie vonkajšieho fitnes v mestskom historickom parku Trebišov
22.07.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Kompostáreň v Trebišove - zrušená
17.07.2019 Zhotovenie rampy pre imobilných do MsKS v Trebišove - zrušená
08.07.2019 Rekonštrukcia fresky na budove kultúrneho a spoločenského strediska (stará KaSS)
23.06.2019 Rekonštrukcia fresky na budove kultúrneho a spoločenského strediska (stará KaSS) - zrušená
20.06.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž koberca
12.06.2019 Hokejbalové ihrisko – spodná stavba
11.06.2019 Projektová dokumentácia – Kompostáreň v Trebišove - zrušená