Prihlásiť sa

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

06.06.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž koberca - zrušená
04.06.2019 Počítačové zostavy s programovým vybavením - 2019
23.05.2019 Tonery - 2019
05.04.2019 Oprava strechy na budove mestského úradu - malá zasadačka
05.04.2019 Dodávka notebookov
29.03.2019 Nákup lavičiek do mestského parku
29.03.2019 Rozšírenie mestského kamerového systému – ochrana mestských objektov
27.03.2019 Zimný štadión Trebišov – dobudovanie šatní – 1. etapa
21.03.2019 Drobný stavebný odpad
13.03.2019 Modernizácia kina Slávia – dodávka a montáž kresiel
08.03.2019 Realizácia procesov verejného obstarávania - plaváreň
31.01.2019 Čistiace, dezinfekčné prostriedky a toaletný papier - 2019
14.01.2019 Podpora rozvoja športu v Trebišove – Detské ihrisko Stred
14.12.2018 Úschova odchytených zvierat
12.12.2018 Podpora rozvoja športu v Trebišove – Športovo technické vybavenie ihrísk na sídliskách
12.11.2018 Elektronické pomerové rozdeľovače nákladov na teplo - zrušená
26.10.2018 Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov – Ul. M. R. Štefánika - medzi budovou Sociálnej poisťovne a vstupnou bránou do mestského parku
26.10.2018 Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov – Ul. Československej armády
15.10.2018 MŠ 1. decembra v Trebišove – Výmena vybraných výplní otvorov a bleskozvodu
26.09.2018 Oprava strechy budovy Centra voľného času
09.07.2018 Hlasová virtuálna privátna sieť
06.07.2018 Počítače s programovým vybavením - 2018
04.07.2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov – stavebné práce
25.06.2018 Oprava povrchov detských športových ihrísk
15.06.2018 Rekonštrukcia chodníkov v historickom Mestskom parku v Trebišove
06.06.2018 Klimatizačné zariadenia
01.06.2018 Drobný stavebný odpad
19.05.2018 Realizácia procesov verejného obstarávania pre projekt „Triedený zber komunálneho odpadu v Trebišove“
18.05.2018 Nádoby na komunálny odpad
24.04.2018 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov