Prihlásiť sa

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

20.04.2018 Oprava strechy na budove mestského úradu
23.03.2018 Odstavná plocha na Ul. 1. decembra v Trebišove
17.03.2018 Oprava strechy budovy Športklubu
14.03.2018 Projektová dokumentácia – Zberný dvor v Trebišove
02.03.2018 Vypracovanie zastavovacej štúdie sídliska JUH
19.01.2018 Športová hala Trebišov - oprava strechy nad fitnescentrom
10.01.2018 Osobné ochranné pracovné prostriedky - 2018
10.01.2018 Manuálne náradie - 2018
22.12.2017 Prenájom motorového vozidla na zber a zvoz tuhého komunálneho odpadu
20.11.2017 Oprava strešných svetlíkov SO 24, SO 25 Prístrešok – odstránenie havarijného stavu
25.10.2017 Oprava strechy Mestského úradu Trebišov
24.10.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení
04.10.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení - zrušená
29.09.2017 Oprava strechy Mestského úradu Trebišov - zrušená
11.09.2017 Rovnošaty a výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP
07.09.2017 Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove
30.08.2017 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Komenského 2 – časť: rekonštrukcia hygienických zariadení - zrušená
03.08.2017 Drobný stavebný odpad
01.08.2017 Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov – stavebné práce
11.07.2017 Klimatizačné zariadenia
04.07.2017 Rozšírenie mestského kamerového systému – 7. etapa
03.05.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“
03.05.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov“
08.02.2017 Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov“
26.01.2017 Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: prestrešenie amfiteátra
16.12.2016 Obnova amfiteátra v Trebišove; pokračovanie obnovy - časť: prestrešenie amfiteátra
01.12.2016 Zabezpečenie publicity projektu Revitalizácia Pariča (RePar) – propagačné materiály