Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 7.00 do 22.00 hod. 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: dragulova@trebisov.sk.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je možné osobne doručiť dnes (1. apríla 2019) v čase do 24.00 h na Mestský úrad v Trebišove, 1. poschodie, č. dverí 120.

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: koscova@trebisov.sk

Informácie pre voliča:

http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

http://www.minv.sk/?ep-info3

Volebná kampaň:

http://www.minv.sk/?ep-kampan

Tlačivá a vzory:

http://www.minv.sk/?ep-vzory

Členské štáty EÚ:

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_sk

VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Prílohy: