Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v meste Trebišov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023: dragulova.anna@trebisov.sk.

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023: koscova.kvetoslava@trebisov.sk.

Hlasovacie preukazy budú na základe usmernenia MV SR vydávané a zasielané až po 16.8.2023.

Zápisnice - okrskové volebné komisie

© 2023 MESTO TREBIŠOV