Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie: primator@trebisov.sk.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: dragulova@trebisov.sk.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie k volebnej kampani

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane

VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Právne predpisy upravujúce voľby do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Prílohy: