Prihlásiť sa

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Zobraziť informácie na stránke MV SR

Informácia o spôsobe hlasovania

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisiezdij@trebisov.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisiedragulova@trebisov.sk

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie