Prihlásiť sa

Voľby prezidenta SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Elektronická (mailová) adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (doručenie pre prvé kolo volieb najneskôr do 25.2.2019 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 11.3.2019): koscova@trebisov.sk. Bližšie informácie nájdete v Informácii pre voliča (viď. odkaz nižšie).

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: dragulova@trebisov.sk.

Informácie pre politické strany:

http://www.minv.sk/?prezident-info2

Volebná kampaň:

http://www.minv.sk/?prezident_kampan

Tlačivá a vzory:

http://www.minv.sk/?prezident-vzory

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov

VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Prílohy: